×

Search Students, Alumni,
Faculty, & Staff

The talent that comes in and out of this place is simply inspiring. Since you need to work as a team on projects (and you can’t be an expert in everything), here's a great resource for finding people that have the skills or experience you’re interested in.

Students

Jonathan Ahnert
Abhishek Ambre
Alexandra Amorati
Navyata Bawa
Brian Matthew Beebe
Sarabeth Boak
Jingxuan Cao
Xi Chen
Sarah Chen
Hui Hsiang (Flora) Cheng
Kanishk Rajeev Chhibber
Chris (Hao) Chi
Eugene Chiong
Boyao Chu
Chiao-Fang Chyu
Shantanu Das
Chaoying (Dandan) Du
Elaine Fath
Antonin Fusco
Seth Glickman
Yuanzhou Ha
Will (Jacob) Hagen
Pepin Hazan
Ross Houston
Fu Yen Hsiao
Yuchen (Carsten) Huang
Kai Chi Huh
Yunan Jiang
Nikhil Kashyap
Joshua Hanjoon Kim
Rikky Roy Koganti
Junghee (Ashley) Koo
Byunghwan Lee
Jiawei (Candice) Li
Jiawen Liang
Tingwen Liao
Wen-Hsin (Winnie) Lin
Kai-Chieh(KJ) Liu
Xiaoshan Lu
Ziqi (Michael) Ma
Maya Mahalingam
Milind Nilekani
Andrew O'Rourke
Justin Ou Yang
David Palumbo
Dasol Park
Ankit Patel
Abhishek Ravi
Xiqiao Shan
Jing Shu
Abhishek Singh
Alejendra Soto
Sarvesh Subramanian
Sarah Tan
Luo Yi Tan
Anil Unnikrishnan
Eric vonFischer
Jun Wang
Bitong Wang
Ivy (Han) Wang
Dale Wones
Wenyu Wu
Yunwei Yang
Richard (Haiyue) Yu
Luqing Zhang
Ruonan Zhang
Xuelai Zhang
Zhenyu Zhang
Yang Zhou
Zhangyan Zhou
Wendy Zhou
Yiheng Zhu
Zhaoqi (Christiana) Zhu
X

Contact ETC

 

Verification

 

Call

412-268-5791

Write

700 Technology Dr.
Pittsburgh, PA. 15219

ETC

X

ResourcesSubscribe to ETC-PGH-Events --> ical, xml
Subscribe to ETC-PGH-Classes --> ical, xml
Subscribe to ETC-PGH-Seminars --> ical, xml