×

Search Students, Alumni,
Faculty, & Staff

The talent that comes in and out of this place is simply inspiring. Since you need to work as a team on projects (and you can’t be an expert in everything), here's a great resource for finding people that have the skills or experience you’re interested in.

Students

Jae Keun (Jake) Ahn
Jonathan Ahnert
Abhishek Ambre
Alexandra Amorati
Navyata Bawa
Brian Matthew Beebe
Hilman (Muhammad) Beyri
Rishit Bhatia
Sarabeth Boak
Jingxuan Cao
Yu-Cheng (Larry) Chang
Yiling Chen
Xi Chen
Sarah Chen
Junwen Chen
Hui Hsiang (Flora) Cheng
Xu Cheng
Kanishk Rajeev Chhibber
Chris (Hao) Chi
Joseph Chiang
Eugene Chiong
Jaehee Cho
Boyao Chu
Chiao-Fang Chyu
Ruchi Dangwal
Shantanu Das
Zixu Ding
Chaoying (Dandan) Du
Kanglei Fang
Elaine Fath
Stephanie Fawaz
Antonin Fusco
Thomas Ge Yang
Zhen Geng
Seth Glickman
Yuanzhou Ha
Will (Jacob) Hagen
Joo Yun Han
Pepin Hazan
Rose Heid
Ross Houston
Fu Yen Hsiao
Yuchen (Carsten) Huang
Kai Chi Huh
Laxman Deepak Raj (ladera) Jayakumar
Hyejeong Jeon (Gina)
Minoong Ji (JD)
Yunan Jiang
Wenyu Jiang
Jaekyun (Brandon) Kang
Mahardiansyah Kartika
Nikhil Kashyap
Brentt Kasmiskie
Joshua Hanjoon Kim
Rikky Roy Koganti
Junghee (Ashley) Koo
Atit Kothari
Kshitij Kumar
Shih-Tsui Kuo
Byunghwan Lee
Kyungik (Aiden) Lee
Chuck, Tsung-Han Lee
Cheryl-Jean Leo
Aaron (Cheng) Li
Maoyang Li
Jiawei (Candice) Li
Qiaochu Li
Jiawen Liang
Tingwen Liao
Wen-Hsin (Winnie) Lin
Brian Lin
Adam Liss
Ruiqing Liu
Han Liu
Kai-Chieh(KJ) Liu
Xiaolin Liu
Jingyu (Irenee) Liu
Xiaoshan Lu
Ming Luo
Ziqi (Michael) Ma
Maya Mahalingam
Qing Mao
Rahul Nagarkar
Milind Nilekani
Andrew O'Rourke
Justin Ou Yang
David Palumbo
Dasol Park
Ankit Patel
Akshay Ramesh
Nigel Randall
Abhishek Ravi
Kirsten Rispin
Vivek Sangubhotia
Savitra Sapre
Xiqiao Shan
Jing Shu
Abhishek Singh
Alejendra Soto
Timothy Staton-Davis
Amy Stewart
Sarvesh Subramanian
Xunchi (Chris) Sun
Jerry T. John
Sarah Tan
Luo Yi Tan
Adarsh Telekadan Puthiyaveettil
Julian Toker
Eric Tsai
Tsung-Yu Tsai
Anil Unnikrishnan
Vivek Vidyasagaran
Eric vonFischer
Zhetao Wang
Feiran Wang
Jun Wang
Ryan (Tenghao) Wang
Bitong Wang
Ivy (Han) Wang
Laura Weber
Yeongmin Won
Dale Wones
Wenyu Wu
Jiaqi Wu
Wei Xie
Sophia Xue (Mei)
Yunwei Yang
Zongye Yang
Arim Yoon
Fan You
Richard (Haiyue) Yu
Jialin Yun
Luqing Zhang
Shengze Zhang
Ruonan Zhang
Xuelai Zhang
Zhenyu Zhang
Xiaoxin Zhao
Wanyan Zheng
Chuan Zhou
Yang Zhou
Zhangyan Zhou
Wendy Zhou
Sichao Zhu
Yiheng Zhu
Zhaoqi (Christiana) Zhu
X

Contact ETC

 

Verification

 

Call

412-268-5791

Write

700 Technology Dr.
Pittsburgh, PA. 15219

ETC

X

ResourcesSubscribe to ETC-PGH-Events --> ical, xml
Subscribe to ETC-PGH-Classes --> ical, xml
Subscribe to ETC-PGH-Seminars --> ical, xml