×

Search Students, Alumni,
Faculty, & Staff

The talent that comes in and out of this place is simply inspiring. Since you need to work as a team on projects (and you can’t be an expert in everything), here's a great resource for finding people that have the skills or experience you’re interested in.

Students

Jae Keun (Jake) Ahn
Paulo Bala
Hilman (Muhammad) Beyri
Rishit Bhatia
Yu-Cheng (Larry) Chang
Yiling Chen
Chih-Wei
Junwen Chen
Xu Cheng
Joseph Chiang
Jaehee Cho
Rui Cláudio Gamito Zenha Rela (Rui Rela)
Ruchi Dangwal
Zixu Ding
Ingrid Ecker
Kanglei Fang
Stephanie Fawaz
Marco Filipe Vieira
Thomas Ge Yang
Zhen Geng
Will (Jacob) Hagen
Joo Yun Han
Rose Heid
Laxman Deepak Raj (ladera) Jayakumar
Hyejeong Jeon (Gina)
Minoong Ji (JD)
Wenyu Jiang
Jaekyun (Brandon) Kang
Mahardiansyah Kartika
Brentt Kasmiskie
Atit Kothari
Kshitij Kumar
Shih-Tsui Kuo
Kyungik (Aiden) Lee
Melody (Zhi Xin) Lee
Chuck, Tsung-Han Lee
Cheryl-Jean Leo
See Shuen Leong
Aaron (Cheng) Li
Maoyang Li
Qiaochu Li
Brian Lin
Adam Liss
Ruiqing Liu
Han Liu
Jingyu (Irenee) Liu
Ming Luo
Qing Mao
Sandra Monica Anjo Camara Olim
Rahul Nagarkar
Akshay Ramesh
Nigel Randall
Kirsten Rispin
Vivek Sangubhotia
Savitra Sapre
Keng Hua Sing
Timothy Staton-Davis
Amy Stewart
Xunchi (Chris) Sun
Jerry T. John
Adarsh Telekadan Puthiyaveettil
Julian Toker
Rui Trindade
Eric Tsai
Tsung-Yu Tsai
Vivek Vidyasagaran
Zhetao Wang
Feiran Wang
Ryan (Tenghao) Wang
Laura Weber
Yeongmin Won
Jiaqi Wu
Wei Xie
Sophia Xue (Mei)
Zongye Yang
Arim Yoon
Fan You
Jialin Yun
Shengze Zhang
Xiaoxin Zhao
Wanyan Zheng
Chuan Zhou
Sichao Zhu
X

Contact ETC

 

Verification

 

Call

412-268-5791

Write

700 Technology Dr.
Pittsburgh, PA. 15219

ETC

X

ResourcesSubscribe to ETC-PGH-Events --> ical, xml
Subscribe to ETC-PGH-Classes --> ical, xml
Subscribe to ETC-PGH-Seminars --> ical, xml