×

Search Students, Alumni,
Faculty, & Staff

The talent that comes in and out of this place is simply inspiring. Since you need to work as a team on projects (and you can’t be an expert in everything), here's a great resource for finding people that have the skills or experience you’re interested in.

Students

Brandon Badger
Arnav Banerji
Saylee Bhide
Mingzhi Cai
Derek (Roderick Luke) Chan
Jiewen (Angela) Chen
Kuan Chen
Sitong Chen
Yiqi (Cara) Chen
I-Tung Chiang
Xiaoyu(Jamie) Cui
Yifan (Gloria) Deng
Kathryn-Mae Eiland
Rong Fu
Jiadai He
Xin (Simon) He
Ruchi Sanjay Hendre
Sam Jianghao Hu
Annie (Hsiao-Ching) Huang
Sally Im
Ram Iyer
Naijia Jin
Qiu (William) Jin
Zoltan Jing
Ayushman Johri
Grace (Eunhye) Kang
Shiva Sankar Kannan
Hyo Eun Kim
Danny (Chien-Kuo) Kuo
Yang Lei
Rongjia Li
Amelia Li
Junyi (Jim) Liu
Boyuan(Michael) Lu
Hanhui Lu
Hao Lu
Huixin Luo
Liangzheng Luo
Jack (John) McClain
Andrew McLamb
Ningshan Ouyang
Pavan Paravasthu
Lawrence Plofker
Guimin Ren
Huijun (Yoli) Shen
Keran Sui
Chonghui (Aiden) Sun
Tianheng Sun
Namrakant Tamrakar
Qiyi Tang
Stefani Taskas
Tyler Thompson
Brendan Valley
Muzi Wang
Siqi Wang
Lai Wei
Rebecca (Beck) Wolfinger
Aubrey Chuhan Wu
Ye Wu
Shengyao Xiao
Ziheng Xiao
Karen (Zhiran) Xu
Max (Zhisheng) Xu
Shuqi Yang
Isabel (Pe-Yi) Yi
Yue Yuan
Xinran(Shera) Zhan
Sherry (Chi) Zhang
Ding Zhang
Dongmeng Zhang
Feiyan Zhang
Ryan (Ran) Zhang
Alan (Tianyi) Zhang
Mia Zhang
Xinxiu Zhong

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Call

412-268-5791

Write

700 Technology Dr. Pittsburgh, PA. 15219
X

Resources