×

Search Students, Alumni,
Faculty, & Staff

The talent that comes in and out of this place is simply inspiring. Since you need to work as a team on projects (and you can’t be an expert in everything), here's a great resource for finding people that have the skills or experience you’re interested in.

Students

Yujin Ariza
Axel Arth
Mohan Bai
Caleb Biasco
Naomi Burgess
Omar Cheikh-Ali
Tai Ching Cheung
Raisa Chowdhury
Joshua Danzig
Jared Ettinger
Justin Fanzo
Qiqi Feng
Matthew Floyd
Alexandra Gobeler
Atul Goel
Rajat Gupta
Yanran Han
Iris Hwang
Niharika Jain
Shan Jiang
Yein Jo
Srujani Kamineni
Sahar Kausar
Eunkyeol - Sophie Kim
Wonjae Kim
Bryan Kim
Apoorva Kuduvalli Ramesh
Nisha Kunhikrishnan
Jett (Jie-Yu) Lee
Magian (Yunhao) Li
Kangyan Li
Yu(Lotus) Li
Danke Luo
Fangda Luo
Guande (Patrick) Lyu
Ke Ma
Ketul Majmudar
Sudha Manigundam Raghavan
Qianye Mei
Vasant Menon
Tara Molesworth
Tera Nguyen
Euna Park
Seonwoo Park
Erhan Qu
Ridima Ramesh
Sijie Ren
Siyu Ren
Miao Ren
Rachel Rodgers
Jehan Sandhu
Urvil Shah
Dustin Stephan
Trisha Surve
Rey (Ruili) Tang
Himanshu Telkikar
Ricardo (Richard) Tucker
Alan Turner
Meng Wan
Shuo Wang
Xuejun Wang
Jacob Wilson
Daniel Wolpow
Howard (Hyun Jong) Won
Mengqi Wu
Guanghao Yang
Victoria Yom
Yuqiao (Qiao) Zeng
Yutong (Eliza) Zhang
Tianyi Zhao
Yifei Zhao
Yutian Zheng
Xuefan Zhou
Chaojie Zhu
Yidi Zhu
X

Contact ETC

 

Verification

 

Call

412-268-5791

Write

700 Technology Dr.
Pittsburgh, PA. 15219

ETC

X

ResourcesSubscribe to ETC-PGH-Events --> ical, xml
Subscribe to ETC-PGH-Classes --> ical, xml
Subscribe to ETC-PGH-Seminars --> ical, xml